Jazyková verze: CZENDEPL

Bezpečnost

Dětské dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště
Dětské dopravní hřiště se nachází v ulici Podskalí 9 v Jablonci nad Nisou. Od ledna 2007 spadá pod správu Městské policie Jablonec nad Nisou.
30.3.2009 17:15:00 - aktualizováno 28.5.2014 17:21:55 | přečteno 10339x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Dokumenty

Právní předpisy, výroční zprávy, koncepční dokumenty týkající se městské policie
30.3.2009 17:15:12 - aktualizováno 12.3.2014 15:46:09 | přečteno 7729x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Okrskáři

Námět na projekt "Okrskář" vzešel z průzkumu veřejného mínění o bezpečnosti města na základě požadavku samotných občanů. V podstatě jde o kontaktní osobu městské policie v daném regionu, která dobře zná složení obyvatel, aktivní firmy, problematické zóny lokality. A protože se zde pohybuje častěji, obyvatelé ho znají a důvěřují mu, to umožňuje rychleji řešit problémy nebo jim i v některých případech předcházet.
30.3.2009 17:14:56 - aktualizováno 5.2.2014 14:33:00 | přečteno 13633x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Kamerový systém

Operační středisko městské policie, foto: MP
Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)
3.3.2011 12:39:39 - aktualizováno 6.1.2014 10:53:22 | přečteno 7868x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Průběžné zprávy

SO 05 Nová odpadní štola (12.03.2013), autor: archiv Metrostav

Zpravodajství z průběhu stavebních prací na protipovodňové štole

1.8.2012 14:39:51 - aktualizováno 29.3.2013 8:12:07 | přečteno 5381x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Koordinační skupina města

SO 01 Rozdělovací objekt Lužická Nisa, autor: archiv Metrostav
Zastupitelé se na svém jednání 27. září 2012 zabývali stížností občanů na průběh stavby protipovodňové štoly a uložili primátorovi města Ing. Petru Beitlovi zabezpečit kroky vedoucí k řešení vzniklé situace. 1. 10. vznikla koordinační skupina města, která se celou situací podrobně zabývá.
7.11.2012 8:40:47 | přečteno 1407x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Ochrana před povodněmi na území města

Povodeň - ilustrační obrázek
Území města Jablonec nad Nisou nepatří mezi oblasti, které často řeší povodně. Přesto je může ohrozit povodeň při dlouhotrvajících a přívalových deštích nebo při náhlém tání sněhu v horských oblastech. Hladiny místních toků se mohou v krátké době několikanásobně zvýšit a způsobit zaplavení a rozsáhlé škody na území; příkladem jsou povodně v Libereckém kraji v roce 2010.
6.8.2012 9:06:48 | přečteno 2177x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Protipovodňová štola

Protipovodňová štola - mapa
Protipovodňová štola v Jablonci nad Nisou má z města má odvádět přebytečnou vodu, kterou nedokáže pojmout jablonecká přehrada. Kvůli nedostatečné kapacitě Mšenského potoka není možné současnou zadržovací schopnost přehrady plně využívat. Nová železobetonová štola široká 3,1 metru a vysoká 2,75 metru na Lužické Nise zachytí až stoletou vodu, Bílou Nisu ochráni před padesátiletou povodní. Vlastní přehrada se tím stane absolutně bezpečná. Ohrozit by ji mohla jen desetitisíciletá záplava.
1.8.2012 14:45:40 | přečteno 9686x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Trhací práce

Ražení štoly, autor: archiv Metrostav
Jablonec se nachází převážně na porfyrické biotitickém granitu (Liberecké žule). Součástí metody ražby štoly je i použití trhacích prací pro rozpojení horniny ve štole. Trhací práce se využívají v případě, že nelze horninu strojně rozpojit vzhledem k její pevnosti, což je případ jablonecké stavby.
1.8.2012 14:40:37 | přečteno 2552x | Petr Vitvar | Celý článek
 

O projektu

Protipovodňová štola, autor: archiv Metrostav

Po extrémních povodních v letech 1997, 1998, 2000, 2002 a 2006 byla vypracována „Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky" a zahájeny „Programy prevence před povodněmi“.

1.8.2012 14:40:28 | přečteno 2427x | Petr Vitvar | Celý článek
 
 
Jablonec nad Nisou - znak města
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

telefon: +420 483 357 111
fax: +420 483 357 353
e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz

e-podatelna: epodatelna@mestojablonec.cz
ID datové schránky: wufbr2a

Úřední hodiny

pondělí a středa:
8:00–11:30 a 12:30–17:00 h

budova Komenského 8:
pondělí, středa: 8–17 h
úterý, čtvrtek, pátek: 8–14 h
sobota (1. v měsíci): 8–12 h
pátek před úřední sobotou zavřeno

 
load